Διδακτορική έρευνα στην περφόρμανς

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα στην περφόρμανς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα.

Οι γνωστικές περιοχές που προκηρύχθηκαν και ο αριθμός θέσεων ανά γνωστική περιοχή είναι:

1. Περφόρμανς και χώρος 1 θέση
2. Διαμεσικές (intermedia) περφόρμανς 1 θέση
3. Συμμετοχικές επιτελεστικές πρακτικές 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εφόσον μελετήσουν την προκήρυξη και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών (βλέπε παρακάτω) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου με μία συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση στο aaugitidoy@uowm.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για μεταδιδακτορική έρευνα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ασχέτως της καταληκτικής ημερομηνίας της προκήρυξης.

Αγγελική Αυγητίδου
αναπληρώτρια καθηγήτρια

© 2020 eetf.uowm.gr