ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρακτική Άσκηση Σχολής Καλών Τεχνών Τμήματος Εικαστικών

eetf_logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

       ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ         

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

pdm_logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρακτική  Άσκηση  Σχολής Καλών Τεχνών Τμήματος  Εικαστικών

Το φυσικό αντικείμενο της Διευρυμένης Πρακτικής αφορά την υλοποίηση  δράσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/τριες στην απόκτηση καλλιτεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας στον πραγματικό χώρο όπου θα εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή: «η ουσιαστική αλλά και τυπική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση υποβολής». Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με την παραγωγή που στην περίπτωση του ΤΤΕΤ συνίσταται στο δίπολο καλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να λειτουργεί και για τη διετία 2013-15.

Η βασική διαφορά από την πρώτη περίοδο εφαρμογής της είναι το γεγονός ότι θα διαρκεί τρεις μήνες για 180 ώρες και η αμοιβή θα ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως ή 900 ευρώ συνολικά. Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα οι φορείς να εργαστούν ουσιαστικότερα και να εμβαθύνουν στην διαδικασία. Ταυτόχρονα οι φορείς θα επωφεληθούν από την παρουσία των φοιτητών/τριων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καλούμε τους φορείς και τους φοιτητες/τριες του ΤΕΕΤ για ενημέρωση την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 στις 13:30 στην Αίθουσα Μεγαλέξαντρος του Τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, Eπίκουρος Kαθηγητής

dievrimeniteetHYPERLINK “mailto:dievrimeniteet@uowm.gr”@HYPERLINK “mailto:dievrimeniteet@uowm.gr”uowmHYPERLINK “mailto:dievrimeniteet@uowm.gr”.HYPERLINK “mailto:dievrimeniteet@uowm.gr”gr

espa_logo

© 2020 eetf.uowm.gr