ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επίκαιρες αισθητικές προκλήσεις θεωρίας-πράξης στον 21ο αιώνα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / HELLENICSOCIETYFORAESTHETICS
Πατησίων
42, Αθήνα 10682 / 42, Patission Street, 10682 Athens
e
mail: info@hellenicaesthetics.gr
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση

Η Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής καλεί ενδιαφερόμενους έως τριανταπέντε ετών, με
θεωρητικό προσανατολισμό στην περιοχή της αισθητικής, σε διαγωνισμό συγγραφής
δοκιμίου με θέμα:

«Επίκαιρες αισθητικές προκλήσεις θεωρίαςπράξης στον 21ο αιώνα»

Το θέμα αφορά τη διερεύνηση της αέναης σχέσης θεωρίας πράξης στο πεδίο της
αισθητικής, με αναφορά στις σύγχρονες πολιτισμικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και
άλλες προκλήσεις.

Η υποβολή των δοκιμίων ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις:

Σε πρώτη φάση, υποβάλλεται περίληψη (
abstract) 300 λέξεων η οποία θα συμπληρώνεται
με βασική βιβλιογραφία και 5 λέξεις κλειδιά.

Μετά από επιλογή, ακολουθεί δεύτερη φάση, με την υποβολή του τελικού κειμένου του
δοκιμίου, έκτασης 4000 λέξεων.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τριμελή κριτική επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα
ανακοινωθούν.

Τα κείμενα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλ. να μην έχουν
δημοσιευθεί προηγούμενα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Θα υποβληθούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
info@hellenicaesthetics.gr σε αρχεία τύπου pdf, με
γραμματοσειρά
Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών, παράγραφο χωρίς εσοχή πρώτης
γραμμής και διάστιχο 1,5.

Το αρχείο που θα υποβληθεί θα περιέχει μόνο το κείμενο με τον τίτλο του. Το όνομα και
επώνυμο της/του συγγραφέως, καθώς επίσης το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας θα αναφέρονται μόνο στο σώμα του μηνύματος (email).

Τα επιλεγμένα κείμενα θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας
Αισθητικής.
Ως τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων ορίζεται η 30η Ιουνίου (τέλος πρώτης
φάσης) και ως τελική ημερομηνία υποβολής των δοκιμίων (τέλος δεύτερης φάσης) η 30η
Νοεμβρίου 2022.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Μελίτα Εμμανουήλ, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ελένη Τάτλα, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr