Διαγωνισμός για την δημιουργία σειρά εικαστικών παρεμβάσεων σε δημόσιες όψεις και χώρους της Κοζάνης

Η Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας με τον Δήμο Κοζάνης, προκηρύσσει διαγωνισμό για την δημιουργία σειρά εικαστικών παρεμβάσεων σε δημόσιες όψεις και χώρους του εν λόγου Δήμου. Στόχο του διαγωνισμού είναι η στήριξη, και η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των εικαστικών τεχνών στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα (εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες έως την 30η Ιουνίου 2017) ή ομάδες (εγγεγραμμένων/ες φοιτητών/τριων έως την 30η Ιουνίου 2017) από την Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας. Οι ομάδες δεν μπορούν να ξεπερνούν τα τρία άτομα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φυλλάδιο για Κοζάνη

© 2020 eetf.uowm.gr