Διάλεξη: Φωτογραφία, η απαρχή μιας περιπέτειας / Γεώργιος Κατσάγγελος

Διάλεξη: Φωτογραφία, η απαρχή μιας περιπέτειας / Γεώργιος Κατσάγγελος / Στοιχεία Νέων Μέσων στις Εικαστικές Τέχνες. Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, ώρα : 15:30

Join Zoom Meeting (Tο link θα εμφανιστεί 20 λεπτά πριν την έναρξη της διάλεξης):

© 2020 eetf.uowm.gr