Διάλεξη της Δόμνας Μιχαήλ Αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την οπτική ανθρωπολογία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας.

 
Την Παρασκευή 16/10/2015 στις 11:30  στην αίθοουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημου Φλώρινας  θα δώσει διάλεξη η Δόμνα Μιχαήλ , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας η οποια θα δώσει διάλεξη πάνω στην οπτική ανθρωπολογία.

«ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ:

ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»
Η Κοινωνική Ανθρωπολογία είναι μια συγκριτική επιστήμη που ασχολείται με

τους ανθρώπινους πολιτισμούς και τις κοινωνίες συμβάλλοντας στην

κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας στον πλανήτη. Μελετά την

κοινωνική συμπεριφορά σε θεσμοποιημένες δομές όπως η οικογένεια, τα

συστήματα συγγένειας, την πολιτική οργάνωση, τις νομικές διαδικασίες, τις

θρησκείες καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα στους θεσμούς. Η Οπτική

Ανθρωπολογία μέσα από πλήθος ερευνητικών εργαλείων όπως η φωτογραφία

και το εθνογραφικό φιλμ, η ανάλυση των μέσων κι η μελέτη της υλικής

κουλτούρας τεκμηριώνει σε φιλμ παραδοσιακές κουλτούρες που πίστευαν ότι

επρόκειτο να εξαφανιστούν.
Δόμνα Μιχαήλ: Σύντομο Βιογραφικό

Η Δόμνα Μιχαήλ είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του

Π.Δ.Μ. Έχει πραγματοποιήσει τις βασικές της Σπουδές στο ΑΠΘ, Diploma of

Advanced Studies και Master στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο

του Manchester και PhD στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο London School of

Economics (LSE), της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν επισκέπτρια ερευνήτρια στο

School of Global Studies του Sussex University της Μεγάλης Βρετανίας το 2012

και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Department of Social Anthropology του

Southern Illinois University, Carbondale στις Η.Π.Α. την ίδια χρονιά. Τα

ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το επιστημονικό της έργο εστιάζουν στην

μελέτη κοινωνικών δομών και οργάνωσης δυτικών και μη δυτικών κοινωνιών,

στην ανθρωπολογία της εκπαίδευσης, της γλώσσας και της μετανάστευσης,

στον εθνικισμό, τον εθνοτισμό και τις μειονότητες. Έχει συγγράψει τις

μονογραφίες: Έθνος, Εθνικισμός και Εθνική Συνείδηση (1992, 1997), Αθήνα:

Λεβιάθαν & (2003), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, Κόσμοι που Χάνονται (2003),

Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης και Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα:

Μελέτες και ζητήματα (2014), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης. Επίσης έχει

συνεπιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Ενδο-Ευρωπαϊκή Νεανική

Κινητικότητα/Μετανάστευση την Εποχή της Οικονομικής Κρίσης:

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις (2015), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.

© 2020 eetf.uowm.gr