”Διαβούλευση Αναθεώρησης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2020-2025 ΠΔΜ”

Αγαπητοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Αγαπητοί Υποψήφιοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Το ΠΔΜ έχοντας ως πρωταρχική αξία τη διαβούλευση και τη συμμετοχή της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Εξωτερικών Φορέων(Βιομηχανίας, Θεσμικών
και Κοινωνικών Φορέων, Επιμελητήρια κ.λ.π.) στην υλοποίηση του οράματός
του, σας καλεί να συμμετέχετε σε ανοιχτή διαβούλευση για την αναθεώρηση
του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης 2020-2025, ώστε να
ενημερωθείτε και να συμβάλλετε με τις προτάσεις σας στον ορθότερο
επαναπροσδιορισμό του.

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΜΟ.ΔΙ.Π (modip@uowm.gr)
είτε στην ιστοσελίδα του ΠΔΜ (https://www.uowm.gr/to-panepistimio/stratigikos-programmatismos-toy-pdm/) μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022.
Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.


Μετά τιμής και εκτίμησης,Αθανασιάδου Χρύσα
Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας
Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου
ΖΕΠ Κοζανης, 50131 Κοζάνη
Τηλ.: 2461056257-6973408514
E-mail:   modip@uowm.gr
modippmc@uowm.gr
Web:      modip.uowm.gr

© 2020 eetf.uowm.gr