ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023

 

Kαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών σε διαδικτυακή ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (Μέσω ΕΣΠΑ) την Δευτέρα 19/12/2022 στις 16:30 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.cdm.

© 2020 eetf.uowm.gr