ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πρέσπες, Ελλάδα 7-8, Ιουλίου, 2016

Θεματική του Συνεδρίου

H θεματική του Συνεδρίου είναι πρακτικές (και ειδικά, αν και όχι αποκλειστικά, οι καλλιτεχνικές πρακτικές που κυμαίνονται από τις πολύ συμβατικές έως τις εξαιρετικά πρωτοπόρες) που συμβάλουν στη δημιουργία της αίσθησης του τόπου σε απομονωμένες περιοχές. Καλλιτέχνες, ιστορικοί, φιλόσοφοι καλούνται να συμμετάσχουν.

 

Οι υποβολές προτάσεων μπορούν να αφορούν τις παρακάτω θεματικές (αλλά όχι αποκλειστικά):

 

– Καλλιτεχνικές πρακτικές σε διαδικασίες εκτός κέντρου

-Η κατοίκιση ως καταφύγιο

-Το υλικό ως καλλιτεχνική και πνευματική πρώτη ύλη

-Ανθρωπογεωγραφίες κοινοτήτων

-Σύγχρονες αρχαιολογίες

 

Οι προτάσεις για προφορικές ανακοινώσεις, poster ή οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (έως 500 λέξεις) συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό, ιδιότητα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε ξεχωριστό έγγραφο) θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση firstpaintingworkshop@uowm.gr

 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα εξεταστούν από την επιτροπή ανώνυμα.

 

Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:  20 Ιουνίου

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως:                   27 Ιουνίου

 

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr