Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση Νοέμβριος 2017- Οκτώβριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Πρακτική Άσκηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” θα επαναλειτουργήσει στο TEETγια τους μήνες Νοέμβριο 2017-Οκτώβριο 2018.

 

Οι θέσεις που προσφέρονται είναι 15, και θα καλυφθούν από φοιτήτριες/ές που δεν έχουν κάνει Διευρυμένη ΠΑ κατά το παρελθόν.  Για την επιλογή των φοιτητριών/ών θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης βάσει των αιτήσεων που θα κατατεθούν ηλεκτρονικά κι εμπρόθεσμα.

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που φοιτούν στα εξάμηνα 4o, 5o, 6o, 7o και 8ο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση κατά τους μήνες  Νοέμβριο 2017- Οκτώβριο 2018 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση που υπάρχει στη διεύθυνση https://internship.uowm.gr/aitisi-foititi-gia-praktiki-askisi/ και να την υποβάλλουν μέχρι τις 3 Νοεβρίου2017 .

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για αιτήσεις Νοέμβριος 17-Οκτώβριο 18

© 2020 eetf.uowm.gr