Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες που υλοποίησαν Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση, την περίοδο από Οκτώβριο του 2016 έως Ιανουάριο του 2017, μπορούν να λαμβάνουν τις συμβάσεις τους από το γραφείο της κ. Χαϊτίδου, (Παιδαγωγική Σχολή, 2ος όροφος,Τετάρτη 9:00 – 14:00).

Μ. Σολάκη

© 2020 eetf.uowm.gr