ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, για συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.


Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)   Αίτηση συμμετοχής.

β)   Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου.

γ)   Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου

δ)   Αντίγραφο ταυτότητας

 

Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής και ο υπάλληλος που θα τα καταθέσει να έχει εξουσιοδότηση να παραλάβει το δελτίο υποψηφίου για να το αποστείλει στον/στην υποψήφιο/α.

 

Τα έξοδα και των δύο αποστολών βαρύνουν τον/την υποψήφιο/α.

 

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr