Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2017-18

Ανακοινώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων κατατίθεται ενυπόγραφη αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων είναι οι εξής:

Οι φοιτητές του 1ου έτους                                                      Δευτέρα 12/02

Οι φοιτητές του 2ου έτους                                                      Δευτέρα 12/02

Οι φοιτητές του 3ου έτους                                                      Τρίτη 13/02

Οι φοιτητές του 4ου έτους                                                      Τρίτη 13/02

Οι φοιτητές του 5ου έτους                                                      Τετάρτη 14/02

& και τέλος οι φοιτητές από το 11ο εξάμηνο και άνω           Πέμπτη 15/02

Ώρες κατάθεσης: 09:00-13:00

© 2020 eetf.uowm.gr