Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων κατατίθεται ενυπόγραφη αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων είναι οι εξής:

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου                                              Δευτέρα 6/2

Οι φοιτητές του 4ου & 6ου εξαμήνου                                    Τρίτη 7/2

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου                                              Τετάρτη 8/2

Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου                                            Πέμπτη 9/2

& και τέλος οι φοιτητές από το 11ο εξάμηνο και άνω      Παρασκευή 10/2

© 2020 eetf.uowm.gr