Διπλωματικές εργασίες

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρουσιάζουν διπλωματική εργασία να περάσουν από την γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 6/10/2017 για να συμπληρώσουν την αίτησή τους.

Η παρουσίαση των διπλωματικών θα πραγματοποειθεί από 16 έως 19/10/2017.

ΑΙΤΗΣΗ για έγκριση διπλωματικής1

Δήλωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων για πτυχίο

© 2020 eetf.uowm.gr