Διπλωματικές Εργασίες

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρουσιάζουν διπλωματική εργασία και επιθυμούν να παρουσιάσουν στο χώρο του Πανεπιστημίου (ΤΕΕΤ ή Παιδαγωγική Σχολή), να περάσουν από την γραμματεία μέχρι και την Παρασκευή 18/5/2018 για να συμπληρώσουν την αίτηση.

 

Από την Γραμματεία

© 2020 eetf.uowm.gr