Διπλωματικές εργασίες

Παρακαλούνται οι φοιτητές επί πτυχίω που παρουσιάζουν τη διπλωματική τους στο τέλος αυτού του μήνα να προσέρθουν τη Πέμπτη(15-6) 1μμ στην κεντρική αίθουσα θεωρητικών στα κεντρικά κτίρια της σχολής.

Παρακαλούνται όλοι/ες να :
-Να έχουν την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή.
-Να γνωριζουν το τελικό χώρο που θα εκθέσουν και την ακριβή διεύθυνση του

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη

© 2020 eetf.uowm.gr