ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές επί πτυχίω που παρουσιάζουν τη διπλωματική τους στο τέλος αυτού του μήνα να προσέρθουν αύριο Πέμπτη 7-06 και 10πμ στην κεντρική αίθουσα θεωρητικών στα κεντρικά κτίρια της σχολής.

Παρακαλούνται όλοι να
-Να έχουν την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή.
-Να γνωριζουν το χώρο που θα εκθέσουν και την ακριβή διεύθυνση του

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη

επιτροπή Πτυχιακών Ιούνιος 2017

© 2020 eetf.uowm.gr