Έδρα Jean Monnet στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες


Για πρώτη φορά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα έχει την τιμή να
φιλοξενεί για τα επόμενα τρία χρόνια την υψηλού κύρους *Έδρα Jean Monnet* της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική της *Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κινδύνου
και Κρίσεων στην Ευρώπη*. Σκοπός της Έδρας είναι η προώθηση της αριστείας
στη Διδασκαλία και την Έρευνα στο αντικείμενο της Επικοινωνίας κατά τη
διάρκεια κρίσεων και φυσικών καταστροφών  που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Η
Έδρα απονεμήθηκε στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αμαλία Τριανταφυλλίδου και
υλοποιείται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.Το έργο της Έδρας αφορά τη διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων που εστιάζουν στην
ανάδειξη του τοπίου της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων στην Ευρώπη τόσο
σε εθνικό επίπεδο κρατών-μελών όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών θεσμών:

o   Επικοινωνία Κρίσεων και Συγκρούσεων

o   Πλαισίωση Κρίσεων: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση

o   Διαχείριση Κρίσεων στην ΕΕ: Επιχειρησιακές Ικανότητες και Μηχανισμοί

o   Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεωνΤα μαθήματα θα πραγματοποιούνται υβριδικά ενώ θα προσφέρονται και με την εξ
αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας. Απευθύνονται σε όλους/ες τους/τις
προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας.Το έργο της Έδρας εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια,
σεμινάρια, και διαλέξεις υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών φορέων επιφορτισμένων με τη
διαχείριση κρίσεων, στελεχών Μη Κυβερνητικών και Εθελοντικών Οργανώσεων και
διακεκριμένων δημοσιογράφων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές / τριες θα είναι σε
θέση να:

- Αναγνωρίζουν συμβάντα ως κρίσεις, διακρίνουν τους διάφορους τύπους κρίσεων

- Αξιολογούν τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.

- Να διαμορφώνουν εναλλακτικά σενάρια για την προληπτική αντιμετώπιση των
κρίσεων.

- Να σχεδιάζουν προγράμματα και σχέδια επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων

- Να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές πλαισίωσης που χρησιμοποιούν οι
δρώντες για την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης.

- Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των νέων μέσων και νέων τεχνολογιών στην
διαχείριση κρίσεων και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.Η επιτυχής ολοκλήρωση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα και διαλέξεις της
έδρας Jean Monnet συνοδεύεται από την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης στο
πρόγραμμα της έδρας καθιστώντας τους συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα
«ειδικούς» σε θέματα επικοινωνίας κρίσεων και κινδύνου στην Ευρώπη.

 Στο χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Επικοινωνία
Κρίσεων και Συγκρούσεων»  και «Πλαισίωση Κρίσεων: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση»
ενώ το εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα «Διαχείριση Κρίσεων στην ΕΕ:
Επιχειρησιακές Ικανότητες» και «Μηχανισμοί  Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων».

 Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10 Οκτωβρίου 2022 και το πρόγραμμα
μαθημάτων έχει ως εξής:

*Δευτέρα 9:00-12:00: Επικοινωνία Κρίσεων και Συγκρούσεων*

·       Δια ζώσης: Αμφιθέατρο 1, Καστοριά Campus – Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας)

© 2020 eetf.uowm.gr