Ευθυμία Γεωργιάδου Κούντουρα

Γεωργιάδου–Κούντουρα

Διάλεξη Ευθυμίας Γεωργιάδου–Κούντουρα
Υπέρβαση της έμφυλης ταυτότητας στην τέχνη του 20ου αιώνα

Παρασκευή 27 Μαΐου, ώρα 15.00
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας

Αίθουσα Θεωρητικών

Ευθυμία Γεωργιάδου Κούντουρα Ιστορικός Τέχνης, 2011

Ευθυμία Γεωργιάδου Κούντουρα

Ευθυμία Γεωργιάδου Κούντουρα, Ιστορικός Τέχνης, 2011

© 2020 eetf.uowm.gr