ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρεστε να εκδώσετε ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης.

Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε συνοπτικά τα ακόλουθα βήματα:

  1. Εάν δεν είναι ασφαλισμένος ο φοιτητής τότε θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος δύο (2) αιτήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται.
  2. Ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση.

Αίτηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης

Αίτηση Κάρτας Ασφάλισης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

© 2020 eetf.uowm.gr