Έκδοση των Πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου «Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή η έκδοση των Πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου «Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα» σε επιμέλεια Ζωής Γοδόση, Γιάννη Ζιώγα και Θεοχάρη Τσάμπουρα.

 

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την ίδρυσή του και οι εργασίες του πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας από 12 έως 14 Μαΐου 2017.

Στο συνέδριο διερευνήθηκε η λειτουργία μιας σύγχρονης εικαστικής σχολής και οι καινοτόμες εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις με τις οποίες η σύγχρονη εκπαίδευση στο τριτοβάθμιο επίπεδο μπορεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό κύτταρο της καλλιτεχνικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας καθώς και  η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Ο τόμος των Πρακτικών περιλαμβάνει σαράντα ένα κείμενα εισηγητών από επτά χώρες (Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Πολωνία, Σερβία, Τουρκία). Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν με εισηγήσεις και κείμενα, καθώς και τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής που συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση του συνεδρίου.

Τα Πρακτικά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του συνεδρίου:

http://10yearsteet.eetf.uowm.gr/praktika/

 

Ο κοσμήτορας

Γιάννης Ζιώγας

 

 

PRESS RELEASE

We proudly announce the electronic publication of the Proceedings of the International Conference “For a School of Fine Arts of the 21stCentury”, edited by ZoiGodosi, YannisZiogas, and TheocharisTsampouras.

The conference was organized by the Department of Fine and Applied Arts of the School of Fine Arts at the University of Western Macedonia on the occasion of the tenth anniversary of its establishment and took place in the “Theodoros Angelopoulos” Hall of the Florina Cultural Center on May 12 ‐14, 2017.

The conference explored the multiple aspects of a modern art school’s roleand focused on howsuch an establishment can function as a creative cell of artistic and social reality through innovative educational approaches. The conference was attended by representatives of all the Schools of Fine Arts in Greece as well as the President of the Chamber of Fine Arts of Greece. The volume of the Proceedings includes forty‐one texts by speakers from seven countries (Bosnia, United States, UK, Switzerland, Poland, Serbia, Turkey). We thank all those who participated with presentations and texts, as well as the members of the Scientific and Organizing Committee who contributed decisively to the realization of the conference.

The volume of the Proceedings is available for download on the conference website:

page2image62246656

The Dean EETF/UOWM Yannis Ziogas

Press release_ Proceedings _10 years eetf

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr