Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023-Αφορά τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω του παρακάτω συνδέσμου (αφορά
μόνο τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών):

https://qau.uowm.gr

© 2020 eetf.uowm.gr