Έναρξη Εαρινού εξαμήνου και ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων

Ανακοινώνουμε ότι η δήλωση μαθημάτων κατατίθεται ενυπόγραφη αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων είναι οι εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ   11/02/19                           4ο + 2ο εξ/νο                                  9:00π.μ.-13:00μ.μ.

ΤΡΙΤΗ         12/02/19                            6ο   εξ/νο                                        9:00π.μ.-13:00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ  13/02/19                            8ο  εξ/νο                                         9:00π.μ.-13:00μ.μ.

 

ΠΕΜΠΤΗ  14/02/19                             10ο εξ/νο                                        9:00π.μ.-13:00μ.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/02/19                      12ο+                                                 9:00π.μ.-13:00μ.μ.

 

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την ίδια εβδομάδα (11/2/2019).

© 2020 eetf.uowm.gr