Ενεργοποίηση λογαριασμών

Διευθύνσεις ιστοσελίδων για φοιτητές
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Γραμματεία, είναι να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.uowm.gr για να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης θα βρείτε στην διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/
Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Κάποιες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνετε είναι:
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας : https://uowm.gr/
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών : https://eetf.uowm.gr/
Είσοδος φοιτητών : https://students.uowm.gr/
Εύδοξος (δήλωση βιβλίων) : https://submit.eudoxus.gr/
Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσου):
http://academicid.minedu.gov.gr/

Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης:
https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7

Ηλεκτρονική αλληλογραφία: https://webmail.uowm.gr
Περισσότερες πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/

© 2020 eetf.uowm.gr