Εγγραφές Κυπρίων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι ηλεκτρονικές προεγγραφές των επιτυχόντων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 16/10/2018 έως και 24/10/2018.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν
τον αριθμό ταυτότητας και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

http://register.uowm.gr

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Τμήματος ορίζεται από 18 έως και 29 Οκτωβρίου 2018.

Ανακοίνωση για φοιτητικές εστίες πρωτοετών φοιτητών 2018-2019

Στο διάστημα από 18–24 Οκτωβρίου 2018, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ενδιαφέρονται να
διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

https://web.uowm.gr/applications.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν
τον αριθμό ταυτότητας και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές- Σίτιση 2018-2019

Στο διάστημα από 18-29 Οκτωβρίου 2018, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στη
Φλώρινα το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω
της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

https://web.uowm.gr/applications.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν
τον αριθμό ταυτότητας και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

Οι αιτήσεις σίτισης και στέγασης μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα αποσταλούν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα είτε αυτοπροσώπως στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου είτε με ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση (Γραφείο Σίτισης-Στέγασης, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55203).

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν
είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

© 2020 eetf.uowm.gr