Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις συνεχόμενοι μήνες.

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΕΕΤ που έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που διοργανώνει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΤΕΕΤ κ Ιωάννης Ζιώγας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 21:00 στην αίθουσα zoom https://zoom.us/my/uowm.eetf1 386-685-6980.

Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

© 2020 eetf.uowm.gr