Ενισχυτική Διδασκαλία

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλία 2021-22

© 2020 eetf.uowm.gr