Επικαιροποιημένο πρόγραμμα διαλέξεων – Εαρινό εξάμηνο 2017-18

16 Μαΐου, Μπία Παπαδοσπούλου, Κριτικός τέχνης, “Χρήστος Τζίβελος (1949-1995): Coincidentia Oppositorum”. (δεν θα πραγματοποιηθεί)

18 Μαΐου Τάσα Χαροκόπου, Εικαστικός- Χαράκτρια, “Workshop Collograph, Carborundum και Ξηρή χάραξη”. 19 και 21 Μαΐου Workshop.

23 Μαΐου, Λία Γυιόκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ., “Bio Art”. (δεν θα πραγματοποιηθεί)

30 Μαΐου, Ηώ Αγγελή, Εικαστικός, “Ζωγραφική 1990-2018”, Αίθουσα “Μεγαλέξαντρος” του ΤΕΕΤ, ώρα 13.30

30 Μαΐου, Φωτούλα Καραλίδου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μέθοδοι επιτόπιας έρευνας και καλλιτεχνικές πρακτικές, αίθουσα φωτογραφίας, ώρα 18.00 (για τους συμμετέχοντες στο μάθημα της φωτογραφίας και στο θερινό εικαστικό εργαστήριο της Αιανής)

© 2020 eetf.uowm.gr