Επιλογή Β’ Εργαστηρίου ως κατεύθυνση

Όσοι φοιτητές αυτό το εξάμηνο θέλησαν να επιλέξουν το Β’ Εργαστήριο ως κατεύθυνση και δεν κατάφεραν να εγγραφούν λόγω ορίου φοιτητών που τέθηκε, πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το Β’ Εργαστήριο ή άλλο Εργαστήριο καθόσον τέτοιο όριο δεν υπάρχει.

Μπορούν να πάνε στη Γραμματεία και να επιλέξουν το Εργαστήριο της αρεσκείας τους.

Γιάννης Καστρίτσης

Αναπλ. Καθηγητής

Υπεύθυνος Β’ Εργαστηρίου

© 2020 eetf.uowm.gr