Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2022

Επισυνάπτεται η πρόσκληση, η οποία αφορά στην επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022, καθώς και το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση του νέου κανονισμού επιβράβευσης.

Η επιβράβευση αφορά τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες των Σχολών του Ιδρύματος που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2021 σε περιοδικά, σύμφωνα με τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριμένα  τον δείκτη SJR (Scimago Journal Rank) του κάθε περιοδικού και του καλύτερου εικαστικού έργου της Σχολής Καλών Τεχνών.

Παρακαλούμε να μεταβείτε στο σύνδεσμο  https://rc.uowm.gr/?p=74750  για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση της αίτησής σας.

Επίσης, για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Γκούπα Κατερίνα στο τηλέφωνο 2461056446 (k.goupa@uowm.gr).

21_Γ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Κανονισμός επιβράβευσης_signed

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022

© 2020 eetf.uowm.gr