Επιβράβευση των φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ ενισχύοντας την συμμετοχή τους σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς

Το υπ’ αριθμ. 10219/2-11-2021 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, αφορά στην επιβράβευση των φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ ενισχύοντας την συμμετοχή τους σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/28812c76d40a58440685e124ed83b7ee4268.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποσημείωση: Κατόπιν  επικοινωνίας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σας ενημερώνουμε ότι, το παρόν πρόγραμμα θα ισχύσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος γιατί με βάση το ΦΕΚ (ΦΕΚ τ.Β’ 5021/29-10-2021 , υπ’ αριθμ. 136877/Ζ1/2021 Υπουργική απόφαση) έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων.

© 2020 eetf.uowm.gr