ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Παρακαλούνται οι επι πτυχίω φοιτητές να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο e-mail mxristopoulou@uowm.gr την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την Τετάρτη 5/4/23.
Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/4/2023.

Από τη Γραμματεία

Αίτηση για πτυχίο

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr