Αίτηση πτυχίου

Ανακοίνωση

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρουσιάζουν διπλωματική εργασία ή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, να περάσουν από την γραμματεία για να συμπληρώσουν την αίτηση πτυχίου μέχρι και την Παρασκευή 24/02/17.

 

Από την Γραμματεία

© 2020 eetf.uowm.gr