ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΑΛΕΝΤΑ)» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποβάλλονται στο Τμήμα από 18 μέχρι και 29 Ιουνίου 2018.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)   Αίτηση συμμετοχής

β)   Απολυτήριο Γυμνασίου

γ)   Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου

δ)   Αντίγραφο ταυτότητας

δ)  Φάκελο με εργασίες και ειδικότερα δέκα (10) ασπρόμαυρα σχέδια και πέντε (5) έργα με χρώμα σε διάσταση 50Χ70 εκ.

 

  • Σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.151/50945/Α5 (ΦΕΚ 507/03-04-2015 τ. Β’) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο εν λόγω σύστημα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Αίτηση για άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

© 2020 eetf.uowm.gr