ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν 23/24-01. Η παρουσία σας στην εξεταστική  είναι αναγκαία.
Οι παραδόσεις θα συνεχιστούν και η τελική ανάρτηση του ολοκληρωμένου υλικού
έχει χρονική παράταση έως 5/02.

© 2020 eetf.uowm.gr