Φοιτητική Μέριμνα

Σας ενημερώνουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου υπάρχει ένας σύνδεσμος Φοιτητική Μέριμνα (http://www.uowm.gr/administration/φοιτητική-μέριμνα).

Θα βρείτε πληροφορίες για θέματα σχετικά με τη φοιτητική μέριμνα.

© 2020 eetf.uowm.gr