Φοιτητιβίσματα 2021

 

 

Tην Κυριακή 23 Ιανουαρίου 10.30-11.00 ξεκίνησε η μετάδοση της νέας συγκομιδής φοι­τητικών ντοκιμαντέρ της σειράς «Φοιτητιβίσματα», που παράγονται στο πλαίσιο του διαπα­νεπιστημιακού προγράμματος ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ.

Το ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ 2021 υλοποιήθηκε με την συμμετοχή  65 επιδοτούμενων και 10 εθελο­ντριών/ντών φοιτητριών/τών, καθώς και 65 συμβούλων καθηγητριών/τών, από  52 Τμήματα, από 17 ΑΕΙ : ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΠΘ, ΑΣΚΤ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΡΗ­ΤΗΣ (Πανεπιστήμιο- Πολυτεχνείο), ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  ΠΑΝΤΕΙΟ,  ΠΑΤΡΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝ­ΝΗΣΟΥ.

Οι επίλεκτες/οι φοιτήτριες/τές κλήθηκαν να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, σύμφωνα με το ιδιαίτερο γνωστικό τους πεδίο, καθώς και τα προσωπικά τους βιώματα, ώστε να δημιουργήσουν ομαδο-συνεργατικά μικρά ντοκιμαντέρ  με θέματα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Προηγήθηκε τρίμηνο διεπιστημονικό τηλε-σεμινάριο με τη συμμετοχή πολλών συνδέσμων καθηγητών του δικτύου του ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ από το οπτικοα­κουστικό- καλλιτεχνικό πεδίο και το ιστορικό πεδίο, καθώς και άλλων προσκεκλημένων ομι­λητών. 

Το πρόγραμμα ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ, που σχεδιάστηκε πιλοτικά το 2014 με πρωτοβουλία του Κανα­λιού της Βουλής σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/ίου Αιγαίου και από το 2018 εξελίχθηκε σε δια-τμηματικό πρόγραμμα, δια-συνδέει πλέον το σύνολο των οπτικοακουστικών και καλλιτεχνικών τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, αποτελώντας μοναδικό και πολύτιμο θεσμό για την φοιτητική οπτικοακουστική δημιουργία. Την περίοδο 2015-2020 δημιουργήθηκαν 125 ταινίες (25 της σειράς «Στο Ακαδημαϊκό Τέ­ταρτο» και 100 «Φοιτητιβίσματα»). Το 2021, με τη συμμετοχή και όλων των ιστορικών πα­νεπιστημιακών τμημάτων, η παραγωγή ξεπερνά τις 30 ταινίες.

Ο τεχνικός εξοπλισμός παρέχεται από τα Πανεπιστήμια, ενώ συντονιστικό ρόλο στη λειτουρ­γία του τηλε-σεμιναρίου και στην αποπεράτωση (post production) των ταινιών έχει το Πανε­πιστήμιο Αιγαίου.

 

 Φοιτητιβίσματα

Από την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή 10.30-11.00  στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων

© 2020 eetf.uowm.gr