Φωλιά

Φωλιά

Η Φωλιά είναι ένα συλλογικό έργο που δημιουργήθηκε στη θέση Δασερή στο πλαίσιο της Εικαστικής Πορείας 2009 και τοποθετήθηκε στο εγκαταλειμμένο σπαστήρα χαλικιών κοντά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πύλης. Το έργο δημιουργήθηκε υπό τον συντονισμό (καλλιτεχνικό και κατασκευαστικό) του εικαστικού Φίλιππου Καλαμάρα, διδάσκοντος στο ΤΕΕΤ μετά από μια ιδέα της Πένυς Γκέκα, επίσης διδάσκουσας στο ΤΕΕΤ. Συμμετείχαν στην κατασκευή του το σύνολο σχεδόν όσων συμμετείχαν στην Πορεία 2009. Το έργο ήταν κατασκευασμένο με καλάμια της λίμνης πάνω σε ένα σκελετό από ξύλινα δοκάρια και τρία χρόνια μετά την κατασκευή του διαλύθηκε και ενσωματώθηκε στο χώρο.

Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πρεσπών

© 2020 eetf.uowm.gr