H προπτυχιακή νέα καλλιτέχνιδα της Σχολής καλών τεχνών Φλώρινας Ειρήνη Πουλιάση επιλέχτηκε και παρουσιάζετε στο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό Artist Inspire Artist

‘Inspiration is a powerful thing. Sometimes, all it takes is a picture, a message, or a song to change a life. And the Artists Inspire Artists blog is founded on the idea that the greatest forms of creativity are often sparked by sharing in the creativity of others. The goal of this blog is to build a vast community of artists with a passion for inspiring others through their work. ‘

‘Η έμπνευση είναι ένα ισχυρό πράγμα. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι μια εικόνα, ένα μήνυμα ή ένα τραγούδι για να αλλάξει μια ζωή. Και το ιστολόγιο Artists Inspire Artists βασίζεται στην ιδέα ότι οι μεγαλύτερες μορφές δημιουργικότητας τροφοδοτούνται συχνά με το μοίρασμα της δημιουργικότητας των άλλων. Ο σκοπός αυτού του blog είναι η οικοδόμηση μιας μεγάλης κοινότητας καλλιτεχνών με πάθος, για να εμπνέουν μέσα από το έργο τους άλλους. ‘

http://artistsinspireartists.com/about-us

Το Artist Inspire Artists είναι μια  διεθνής διαδικτυακή κοινότητα με σκοπό τη προβολή καλλιτεχνών.πουλιάση 3ργαστήριο

The exploration of decomposition by Irene Pouliassi
I was Born in Athens , Greece in 1989. From a very young age I was an avid reader of graphic novels. The ability to narrate through the compelling compositions had an impact on me. I became an intern in the studio of a visual artist and then studied Graphic Design in Akto College. In 2010 I got accepted with honors in Fine arts school of western Macedonia, in which I currently study as a final year undergraduate student in the 3rd Visual arts Laboratory with professors Harris Kondopsphyris and Thomas Zografos. Since 2015 i am the lead organizer for the Periapsis Project an endeavor to introduce and familiarize the Greek artistic community with Concept art and narrative infused exhibitions. ~Irene Pouliassi

Μy artwork takes a critical view of the human body and the disintegration process as a narrative of time. I envision the human body, its anatomy: flesh, bones and its energy as natural occurrences. Studying the resemblances between human and natural forms, I want to state that we have similar narrative, constructed of different matter but with entropy as its common denominator. My multidisciplinary approach in mediums ranges from painting and sketching to unconventional media. I mainly use Rust, plaster and industrial grade materials for visualizing my ideas and presenting them as interpretations of the human body.

Το δημοσίευμα του Artists Inspire Artists εδώ

Μεταφρασμενο κείμενο:

Γεννήθηκα στην Αθήνα, το 1989. Από πολύ μικρή ηλικία ήμουν ένθερμος αναγνώστης των graphic novels. Η ικανότητα της εξιστόρησης  από τις επιβλητικές συνθέσεις είχαν είχαν ενα μεγάλο αντίκτυπο πάνω μου. Ξεκίνησα την μελέτη μου στην ζωγραφική  στο στούντιο  ενός εικαστικού καλλιτέχνη και στη συνέχεια σπούδασα design στην ΑΚΤΟ. Το 2010 εισήχθη στη Σχολή Καλών Τεχνών της Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία είμαι τελειόφοιτη του στο 3ο Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη  και  τον Θωμά Ζωγράφο. Από το 2015 είμαι διοργανώτρια  του project Periapsis μια προσπάθεια να εισαγάγει και να γνωρίσει στην Ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα την Concept art και την  αφηγηματική ζωγραφική.
Το εργο ασκεί μια κριτική ματιά  στο ανθρώπινο σώμα και την διαδικασία της αποσύνθεσης σαν αφήγηση του περάσματος του χρόνου .Οραματίζομαι το σώμα,την ανατομία του,την σάρκα ,τα οστά και την ενέργεια του σαν φυσικά φαινομενα.Μελετωντας τα κοινά στοιχεία μεταξύ ανθρώπινης και φυσικής φόρμας θέλω να επισημάνω ότι μοιραζόμαστε μια κοινή αφήγηση,κατασκευασμένοι μεν από διαφορετικό υλικό αλλά με την εντροπία ως κοινό παρανομαστή.  Διαθέτω μια πολύπλευρη προσέγγιση στα εικαστικά μου μέσα,από την ζωγραφική και το σχέδιο εως και μη συμβατικα.Χρησιμοποιω κυρίως σκουριά,γύψο και υλικά βιομηχανικής χρήσης ώστε να εικονοποιήσω τις ιδέες μου και να τις παρουσιάσω σαν οπτικές ερμηνείες του ανθρώπινου σώματος.

πτικές ερμηνείες του ανθρώπινου σώματος.

© 2020 eetf.uowm.gr