Homo Faber Fellowship

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι είναι η Homo Faber Fellowship;
Η Homo Faber Fellowship αποτελεί ένα πρόγραμμα υποτροφιών που επιδιώκει να βοηθήσει με την επαγγελματική ένταξη ταλαντούχων αποφοίτων εικαστικών τεχνών στον εν λόγω τομέα. Είκοσι καταξιωμένοι τεχνίτες θα εκπαιδεύσουν είκοσι ταλαντούχους νέους πτυχιούχους ή υποτρόφους, μεταδίδοντάς τους τόσο τις γνώσεις όσο και τις δεξιότητές τους μέσω της πρακτικής ανταλλαγής γνώσεων.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
20 δυάδες καταξιωμένων τεχνιτών και υποτρόφων που εδρεύουν στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, των οποίων η τέχνη έχει ισχυρούς δεσμούς με την εκάστοτε τοπική περιοχή, θα επωφεληθούν από την Homo Faber Fellowship 2023-2024.
Τι προσφέρει το πρόγραμμα;
Η επτάμηνη υποτροφία περιλαμβάνει:
• masterclass διάρκειας ενός μήνα για υπότροφους στη Λισαβόνα, Πορτογαλία
• 3ήμερο masterclass για καταξιωμένους τεχνίτες
• 6μηνη χορηγούμενη πρακτική άσκηση σε καταξιωμένο εργαστήριο χειροτεχνών
• καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας
• από κοινού δημιουργία ανά δυάδα ενός αντικειμένου εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία Αρ Ντεκό (Art-Deco)
• επιλογή από τον χορηγό μας Jaeger-LeCoultre ενός αντικειμένου στο οποίο θα δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθεί κατά παραγγελία
Αίτηση
Χρονοδιάγραμμα για το 2023:
• 29 Μαρτίου-4 Ιουνίου 2023: υποβολή αιτήσεων
• 26 Ιουνίου 2023: ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το αργότερο)
• Σεπτέμβριος 2023: ανακοίνωση ενός masterclass για υποτρόφους
• Σεπτέμβριος 2023: ανακοίνωση ενός 3μερου masterclass για καταξιωμένους τεχνίτες
• Οκτώβριος 2023-Απρίλιος 2024: ατομική εξάμηνη πρακτική άσκηση σε εργαστήριο καταξιωμένου τεχνίτη
Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης;
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω αυτού του συνδέσμου.
Ενθαρρύνουμε σθεναρά τις δυάδες(καθιερωμένους τεχνίτες και συνεργάτες με ήδη καθιερωμένη κατά προτίμηση σχέση) να υποβάλουν αίτηση από κοινού.
Εάν δεν είστε μέλος μιας δυάδας, μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση ατομικά ως τεχνίτης ή υπότροφος, όπως αναφέρεται στη φόρμα αίτησης.
Στην αίτησή σας θα χρειαστεί να δώσετε προσωπικές πληροφορίες και απαντήσεις σε αρκετές ερωτήσεις που σχετίζονται με τα κίνητρά σας. Θα χρειαστεί να ανεβάσετε σχετικά έγγραφα και ένα χαρτοφυλάκιο (portfolio) με μια επιλογή των 3 κορυφαίων δημιουργιών σας και μια επεξήγηση για τον λόγο που επιλέξατε αυτά τα έργα.
Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων είναι στις 23.59 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στις 4 Ιουνίου 2023.
Τι χρειάζεται για την αίτηση;
– Προσωπικές πληροφορίες
– Ένα αρχείο PDF του χαρτοφυλακίου (portfolio) σας
– Μια φωτογραφία προφίλ υψηλής ανάλυσης
– Απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρά σας και ένα σχέδιο κατάρτισης
– Για τους καταξιωμένους τεχνίτες, πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριό σας
– Για τους υποτρόφους, πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας, μια συστατική επιστολή και μια λίστα επιθυμητών εργαστηρίων
Επιλογή:
Οι 20 δυάδες καθιερωμένων τεχνιτών και υποτρόφων θα επιλεγούν από μια κριτική επιτροπή (υπόκειται σε αλλαγές):
25. Alberto Cavalli, Εκτελεστικός Διευθυντής του Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship
26. Celine Vogt, Επικεφαλής Εκπαίδευσης και Θεσμικών Συνεργασιών του Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship
27. Catherine Rénier, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jaeger LeCoultre
28. Lionel Favre, Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντων της Jaeger-LeCoultre
29. Mary Jo Hoyne, Επικεφαλής Εκπαίδευσης του Design and Craft Council Ireland
30. Cristina Mendes, Συνδιευθύντρια του Centro de Formação profissional para o Artesanato e Património (CEARTE)
31. Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη
32. Belén Llamas, Πρόεδρος της Asociación Contemporanea de Artes y Oficios

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δέσμευση:
Προκειμένου να συμμετάσχουν στην Υποτροφία, αναμένεται τόσο από τους υπότροφους όσο και από τους καθιερωμένους τεχνίτες να δεσμευτούν για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος από τον
Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, καθώς και να είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στην τοποθεσία όπου διεξάγεται το masterclass.
Όροι:
• Το Ίδρυμα, οι υπότροφοι και οι τεχνίτες θα υπογράψουν μια συμφωνία συμμετοχής.
• Ο μισθός των υποτρόφων επιχορηγείται από το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα θα καταβάλει τη σχετική εισφορά στον αρχιτεχνίτη, ο οποίος θα είναι υπόχρεος με τη σειρά του να την καταβάλει στον υπότροφο.
• Οι υπότροφοι θα υπογράψουν μια σύμβαση με τους τεχνίτες και θα λάβουν τον μισθό από τον αρχιτεχνίτη σύμφωνα με τους τοπικές ισχύουσες αμοιβές και τη φοιτητική τους ιδιότητα.
• Θα παρασχεθεί διαμονή κατά τη διάρκεια του masterclass τον Σεπτέμβριο.
• Οι δυάδες θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τη δημιουργία του προσωπικού τους αντικειμένου.
Οι υπότροφοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
• Να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να είναι πρόσφατα απόφοιτοι (2022-2023) σχολών εικαστικών τεχνών.
• Να εδρεύουν σε μία από τις επιλεγμένες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) ή αλλού. (Αιτήσεις από χώρες εκτός των επιλεγμένων θα εξαρτηθούν από τις απαιτήσεις θεώρησης [visa]).
• Να αναζητούν μια πρώτη ευκαιρία εργασίας επάνω στην τέχνη τους.
• Να επιθυμούν να συνεχίσουν την τέχνη στην οποία εκπαιδεύτηκαν και να αποδείξουν ότι η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα στην καριέρα τους.
• Να έχουν ένα σαφές σχέδιο που να καταδεικνύει τι ελπίζουν να επιτύχουν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος και μια λίστα επιθυμητών εργαστηρίων από τον Homo Faber Guide.
• Να επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στην τέχνη στην οποία εκπαιδεύτηκαν και να ανοίξουν το δικό τους εργαστήριο ή τη δική τους επιχείρηση.
• Να εκτιμούν βαθιά την τέχνη τους και να αγωνίζονται για την αριστεία στον τομέα τους.
• Να διψούν για γνώση και να διαθέτουν μια προσωπικότητα ανοιχτή σε συμβουλές και αλλαγές.
• Να είναι σε θέση να επικοινωνούν στα Αγγλικά (ελάχιστο επίπεδο Β2).
Οι τεχνίτες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
• Να εδρεύουν σε μία από τις επιλεγμένες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία) και να μπορούν να φιλοξενήσουν έναν υπότροφο στο εργαστήριό τους.
• Να είναι αναγνωρισμένοι ειδικοί στην τέχνη τους η οποία έχει τις ρίζες της στην επικράτεια όπου ζουν.
• Να έχουν οικονομική ανάγκη ή άμεση ανάγκη να μεταδώσουν γνώσεις για την ανάπτυξη ή τη μεταφορά του εργαστηρίου τους.
• Να έχουν ένα σαφές σχέδιο που να καταδεικνύει τι ελπίζουν να επιτύχουν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος.
• Να επιθυμούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στη νεότερη γενιά.
• Να εκτιμούν βαθιά την τέχνη τους και να αγωνίζονται για την αριστεία στον τομέα τους.
• Να διψούν για γνώση και να διαθέτουν μια προσωπικότητα πρόθυμη να στηρίξει τις νεότερες γενιές.
Αποδοχή
Οι επιτυχόντες υπότροφοι και οι καταξιωμένοι τεχνίτες θα ειδοποιηθούν έως τις 26 Ιουνίου 2023, και θα πρέπει να αποδεχτούν την προσφορά υποτροφίας γραπτώς εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή
της προσφοράς. Το Michelangelo Foundation διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις αιτήσεις υποτροφίας από υποψηφίους που αποτυγχάνουν να αποδεχτούν χωρίς αιτιολογία την προσφορά εντός του καθορισμένου χρόνου.
Συμφωνία συμμετοχής
Οι επιλεγμένες δυάδες θα υπογράψουν μια επιστολή αποδοχής με το Michelangelo Foundation η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Πρακτικές πτυχές
Το Michelangelo Foundation θα παρέχει:
• Διαμονή, μεταφορές και εστίαση μόνο για το masterclass διάρκειας ενός μήνα. Αυτά τα έξοδα θα οργανωθούν και θα καταβληθούν εκ των προτέρων από το Michelangelo Foundation και τους διάφορους εταίρους.
• Συνεισφορά στον τεχνίτη όσον αφορά τα έξοδα των μισθών για την 6μηνη πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις τοπικές αμοιβές και προϋποθέσεις αλλά εντός του συμφωνημένου προϋπολογισμού (θα υπογραφούν τοπικές συμβάσεις από τον καθιερωμένο τεχνίτη και υπότροφο).
• Περιορισμένη οικονομική υποστήριξη για το αντικείμενο που θα δημιουργηθεί από κοινού.
• Το Michelangelo Foundation δεν ευθύνεται για τυχόν καταστάσεις ή/και δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν εκτός των δαπανών που αναφέρονται ανωτέρω. Το Ίδρυμα δεν θα καλύψει τα έξοδα θεώρησης (visa) για τους υποτρόφους.
– Κατά τη διάρκεια του ενός μηνός κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί το masterclass, καθιερωμένοι τεχνίτες θα κληθούν να συμμετάσχουν για 2-3 ημέρες. Η διαμονή, οι μεταφορές και η εστίαση θα καλυφθούν και οργανωθούν από το Ίδρυμα.
Κυριότητα αντικειμένων και δανεισμοί
• Τα αντικείμενα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποτελούν συνιδιοκτησία του καταξιωμένου τεχνίτη και του υποτρόφου. Το Michelangelo Foundation διατηρεί το δικαίωμα να εκθέτει επιλεγμένα κομμάτια ανά πάσα στιγμή και δωρεάν βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
Πνευματική ιδιοκτησία
• Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με οποιεσδήποτε μελέτες, σχεδιασμούς, σχέδια και αντικείμενα που δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος θα κατέχονται από κοινού από τους αντίστοιχους υπότροφους και τους τεχνίτες που συμμετέχουν στην εκάστοτε δημιουργία. Οι μαθητές και οι τεχνίτες συμφωνούν στην κοινή χρήση τέτοιων δικαιωμάτων.
• Οι εταίροι, ο χορηγός και το Michelangelo Foundation θα έχουν, σε παγκόσμια βάση, διαρκώς και δωρεάν, το δικαίωμα να αναπαριστούν και να αναπαράγουν (και να προσαρμόζουν) οποιεσδήποτε εικόνες και οποιαδήποτε βίντεο των εν λόγω μελετών, σχεδιασμών, σχεδίων και αντικειμένων για την προώθηση των δικών τους οργανώσεων.
• Οι συνεργάτες, ο χορηγός και το Michelangelo Foundation διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τα αντικείμενα για συγκεκριμένες εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Επικοινωνία
• Οι δυάδες καλούνται να προβάλουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα στα κανάλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Άλλες πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές και η λεπτομερής στρατηγική για τις από κοινού επιλεγμένες λέξεις-κλειδί (hashtags) που θα συμπεριληφθούν θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ισχυρότερος αντίκτυπος.
• Οι δυάδες θα πρέπει να παρέχουν στο Michelangelo Foundation και στους συνεργάτες τους οποιοδήποτε επικοινωνιακό υλικό ζητηθεί.
• Οι δυάδες θα τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με προσωπικές φωτογραφίες ή/και βίντεο τραβηγμένα με τη δική τους συσκευή (έξυπνα κινητά) που θα μοιραστούν με το Michelangelo Foundation.
• Το Michelangelo Foundation διατηρεί το δικαίωμα να στείλει ένα φωτογραφικό ή/και κινηματογραφικό συνεργείο για την τεκμηρίωση του προγράμματος. Το υλικό που θα παραχθεί από το Michelangelo Foundation θα κοινοποιηθεί στις δυάδες. Οι δυάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται οι συντελεστές.

Κώδικας δεοντολογίας
• Οι επιλεγμένοι υπότροφοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν ολόκληρη την υποτροφία, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του masterclass, τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και ολόκληρη την πρακτική άσκηση από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2024.
• Οι επιλεγμένοι καθιερωμένοι τεχνίτες θα πρέπει να παρακολουθήσουν 2-3 ημέρες του masterclass τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και να συμμετάσχουν σε ολόκληρη την πρακτική άσκηση από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2024.
• Το Michelangelo Foundation προωθεί και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και πιστεύει στην προώθηση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού κλίματος μέσω της εφαρμογής προτύπων συμπεριφοράς. Αναμένεται και ενθαρρύνεται έντονα η ενεργός συμμετοχή. Όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν τις αρχές της ακεραιότητας, να σέβονται όλους τους άλλους συμμετέχοντες και διοργανωτές, καθώς και τα δικαιώματά τους αλλά και την περιουσία και την ασφάλεια τρίτων.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφεύγουν να επιδίδονται σε οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια και μετά τις ώρες του προγράμματος, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και τη φήμη του Michelangelo Foundation, του χορηγού του προγράμματος και των εταίρων του.
• Οι δικαιούχοι ενθαρρύνονται να προωθήσουν το πρόγραμμα μέσω των δικών τους καναλιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δεν μπορούν να δημοσιεύουν υποτιμητικά σχόλια για το Michelangelo Foundation, το πρόγραμμα και τους διοργανωτές του. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο αποκλεισμού.
• Η κλοπή, η κατάχρηση ή η ζημιά σε διαθέσιμους πόρους και εγκαταστάσεις ιδιοκτησιών άλλων συμμετεχόντων θα οδηγήσει σε αποκλεισμό.
• Η επίδοση σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης που σχετίζεται με το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το χρώμα, την περιοχή, τη γλώσσα, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τη σωματική ή διανοητική αναπηρία, την ταυτότητα φύλου, κ.λπ., ενός ατόμου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό.
Αποκλεισμοί και ακυρώσεις:
• Το Michelangelo Foundation δικαιούται να αποκλείσει άμεσα έναν/μία συμμετέχοντα/συμμετέχουσα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω κώδικα δεοντολογίας, σε καταστάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το Michelangelo Foundation, για οποιαδήποτε απουσία για λόγους πέραν της βουλήσεως του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας για περισσότερο από 3 ημέρες.
• Ο τεχνίτης διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή ενός υπότροφου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω κώδικα δεοντολογίας εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση και αιτιολόγηση προς το Michelangelo Foundation.
• Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιστρέψουν τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής και να απομακρυνθούν από τον χώρο διαμονής, ενώ θα αποκλειστούν από μελλοντικά έργα του Michelangelo Foundation μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά.
• Εάν οι υπότροφοι ή οι τεχνίτες αναγκαστούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, δύνανται να απαλλαγούν από το πρόγραμμα με την προϋπόθεση έγγραφης συμφωνίας από τους διοργανωτές. Ως αποτέλεσμα, ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα θα κληθεί να απομακρυνθεί από τον χώρο διαμονής. Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε έναν νέο συνεργάτη σε υπότροφους και καθιερωμένους τεχνίτες σε περίπτωση διακοπή της φοίτησης.
• Οι συμμετέχοντες μπορούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους πριν πραγματοποιήσουν τις ταξιδιωτικές κρατήσεις τους. Αφού κανονιστεί η κράτηση του ταξιδιού τους, οι συμμετέχοντες
υποχρεούνται να επιστρέψουν τα έξοδα ταξιδίου, και, ανάλογα με τον λόγο, ενδέχεται να αποκλειστούν από μελλοντικά έργα του Michelangelo Foundation.
Δεδομένα
• Τα δεδομένα των αιτούντων συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Michelangelo Foundation και θα κοινοποιηθούν στους διοργανωτές μόνο για λειτουργικούς σκοπούς, καθώς και στους εταίρους και τον χορηγό, όταν είναι απαραίτητο.
Ασφάλιση
• Το Michelangelo Foundation απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και για οποιοδήποτε λόγο σε σχέση με τα εν λόγω ατυχήματα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ως εκ τούτου, όλες οι πιθανές αξιώσεις κατά του Michelangelo Foundation αίρονται αμετάκλητα.
• Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συνάψουν την απαραίτητη ασφάλιση.
Έρευνα
• Οι δικαιούχοι θα καλούνται να απαντήσουν σε έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ακύρωση
• Το Michelangelo Foundation επιτρέπεται να ακυρώσει το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια του προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης περίπτωσης ανωτέρας βίας.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία αίτησης ή την Homo Faber Fellowship εν γένει, επικοινωνήστε με το education@homofaber.com ή καλέστε στο +41 22 808 58 80.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr