Η Χριστίνα Τζάνη απόφοιτος της ΣΚΤ Φλώρινας παρουσιάζεται στο διεθνές περιοδικό Artists Inspire Artists.

About Artists Inspire Artists
Inspiration is a powerful thing. Sometimes, all it takes is a picture, a message, or a song to change a life. And the Artists Inspire Artists blog is founded on the idea that the greatest forms of creativity are often sparked by sharing in the creativity of others. The goal of this blog is to build a vast community of artists with a passion for inspiring others through their work.

‘Η έμπνευση είναι ένα ισχυρό πράγμα. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι μια εικόνα, ένα μήνυμα ή ένα τραγούδι για να αλλάξει μια ζωή. Και το ιστολόγιο Artists Inspire Artists βασίζεται στην ιδέα ότι οι μεγαλύτερες μορφές δημιουργικότητας τροφοδοτούνται συχνά με το μοίρασμα της δημιουργικότητας των άλλων. Ο σκοπός αυτού του blog είναι η οικοδόμηση μιας μεγάλης κοινότητας καλλιτεχνών με πάθος, για να εμπνέουν μέσα από το έργο τους άλλους. ‘
Το Artist Inspire Artists είναι μια διαδικτυακή κοινότητα με σκοπό τη προβολή καλλιτεχνών.

Christina Tzani explores the artistic attraction to violence

I was born in Athens and raised in Igoumenitsa a small town in northern Greece. In June of 2015 I graduated from the School of Fine Arts of Florina (Greece) having Harris Kondosphyris and Thomas Zografos as tutors and painting as my main field of study. 
Taking a glimpse into art history we can see that violence is an integral part of many artists inspiration over the centuries. From the frescoes of the caves, and the religious depictions up to scenes of violence, we can see the artistic attraction which transforms over the centuries.
My artwork makes references in child abuse in order to sensitize the viewer, enhancing the feeling of guilt while he enjoys aesthetically pleasing colors. I imply the sense of isolation, repulsiveness and abandonment as the individual characteristics of the person withers before the torn and wounded existence. Parts of the forms appear to be unfinished underlining the drama of fragmented children.
Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα σε μια επαρχιακή πόλη. Τον Ιούνιο του 2015 αποφοίτησα από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας (Ελλάδα) με καθηγητές τον Χάρη Κοντοσφύρη και τον Θωμά Ζωγράφο και κύριο πεδίο της έρευνας μου τη ζωγραφική.
Κάνοντας μια σύντομη διαδρομή στην ιστορία της τέχνης βλέπουμε ότι η βία έχει αποτελέσει αστείρευτη πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες ανά τους αιώνες. Από τις τοιχογραφίες των σπηλαίων και αργότερα τις θρησκευτικές απεικονίσεις μέχρι και τις σκηνές καθημερινότητας η βία δρομολογεί μια καλλιτεχνική έλξη η οποία μεταμορφώνεται ανά τους αιώνες σε καλλιτεχνική άποψη.
Τα έργα μου αναφέρονται στη παιδική κακοποίηση με σκοπό την ευαισθητοποίηση του θεατή, ενισχύοντας την, με τη δημιουργία ενοχής καθώς αυτός απολαμβάνει αισθητικά τα χρώματα. Δίνεται η αίσθηση της απομόνωσης, του αποκρουστικού και της εγκατάλειψης καθώς τα ατομικά χαρακτηριστικά της μορφής σβήνουν στη σκαμμένη και τραυματισμένη ύπαρξη. Μέλη των μορφών εμφανίζονται ημιτελή υπογραμμίζοντας τη δραματικότητα των κατακερματισμένων παιδιών.
Links για τη δουλειά της Χριστίνας Τζάνη εδώ και εδώ
Το δημοσίευμα του Artists Inspire Artistsεδώ

© 2020 eetf.uowm.gr