Η Χρωματική Σφαίρα της Αφροδίτης Σαντούση

Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (1) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (2) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (3) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (4) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (5) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (6) Σαντούση Αφροδίτη Χρωματική Σφάιρα Κύκλος Εαρινό 2013-14 (8)

 

: Μια από τις πιο σημαντικές συμβολές της διδασκαλίας του Bauhaus υπήρξε η τεκμηρίωση μιας πλήρους χρωματικής θεωρίας κυρίως από τον Johannes Itten.  Όλοι οι δάσκαλοι του Bauhaus εργάστηκαν σε θεωρητικό και σε εργαστηριακό επίπεδο πάνω σε θεωρίες χρώματος. Ο Johannes Itten υπήρξε ωστόσο εκείνος που τεκμηρίωσε με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο  τις θεωρίες της εποχής  για την προσέγγιση του Χρώματος στο βιβλίο του ορόσημο και ακόμη επίκαιρο: The Art of Color: the subjective experience and objective rationale of color. New York: Van Nostrand Reinhold. Η πυκνότητα με τον οποίο καταγράφεται η χρωματική θεωρία στο βιβλίο του συνοδεύει και σήμερα την προσέγγιση του χρώματος: μια χρήση προγραμμάτων διαμόρφωσης της εικόνας (όπως το Photoshop) αποδεικνύουν τη διαχρονικότητα της θεωρίας του. Η Αφροδίτη Σαντούση (Κύκλος, 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής, Εαρινό 2013-14) εργάστηκε για να υλοποιήσει το αντικείμενο που συμπυκνώνει τη χρωματική θεωρία του Johannes Itten : τη Χρωματική Σφαίρα. Δημιούργησε μια χρωματική σφαίρα που αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ακρίβεια όλα ουσιαστικά τα χρώματα. Χρησιμοποίησε τα βασικά μπλε, κόκκινο. κίτρινο, άσπρο και από αυτά σχημάτισε το σύνολο του χρωματικού πλούτου. Ταυτόχρονα δημιούργησε ένα πρότυπο εποπτικό εργαλείο για τη θεωρία του χρώματος παραχωρώντας τη Χρωματική Σφαίρα στο ΤΕΕΤ κάτι για το οποίο την ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε την Άννα Πιάτου που παραχώρησε στο εργαστήριο τη σφαίρα από φελιζόλ πάνω στην οποία σχηματίστηκε η Χρωματική Σφαίρα.

© 2020 eetf.uowm.gr