Η ζωγράφος Ηώ Αγγελή παρουσιάζει το καλλιτεχνικό της έργο στο ΤΕΕΤ.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου στις 15.00 μ.μ. στην Αίθουσα Μεγαλέξανδρος του Τ.Ε.Ε.Τ.
η ζωγράφος Ηώ Αγγελή θα παρουσιάσει το καλλιτεχνικό της έργο.

© 2020 eetf.uowm.gr