Ιάσων Παλυβός

Η Φλώρινα

Το έργο Η Φλώρινα δημιουργήθηκε από το Ιάσονα Παλυβό, για το χώρο του ΚΤΕΛ Φλώρινας μετά από αίτημα της Διοίκησης του ΚΤΕΛ προς το ΤΕΕΤ. Ο Ιάσονας φιλοτέχνησε τον πίνακα κατά την διάρκεια του 2013 και το ολοκλήρωσε τον Δεκέμβριο του 2013. Ο Ιάσονας αναζήτησε εικόνες και εντυπώσεις από το τοπίο της Φλώρινας και δημιούργησε το έργο που τοποθετήθηκε στο κεντρικό χώρο αναχωρήσεων/αφίξεων του ΚΤΕΛ Φλώρινας. Η Διοίκηση αλλά και οι εργαζόμενοι του ΚΤΕΛ υποστήριξαν τη δημιουργία του έργου, που στην αρχή ξεκίνησε ως μια συλλογική εργασία φοιτητών του ΤΕΕΤ αλλά στο τέλος υλοποιήθηκε από τν Ιάσονα.

 

Ιάσων Παλυβός, Η Φλώρινα, 215×68 ., ακρυλικό σε πανί, 2013

© 2020 eetf.uowm.gr