Εικαστική έκθεση και συναυλία στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης το βράδυ της 28-09-2016

Με αφορμή την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το βράδυ της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε Έκθεση Ζωγραφικής,Γλυπτικής και Βιντεοτέχνης των σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:
1. Συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων.
2. Συνδιοργάνωση εκθέσεων και εκδόσεων.
3. Αξιοποίηση της συνεργασίας για την κατάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.
4. Συνεργασία με τους φορείς του Δήμου Κοζάνης που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα πολιτισμού (ΔΗΠΕΘΕ, ΟΑΠΝ, ΚΔΒΚ, Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Δημόσιες σχέσεις)
5. Ένταξη της συνεργασίας στο σχέδιο μάρκετινγκ του Δήμου Κοζάνης (με αναφορά στα αντικείμενά του: α) Πολιτισμός β) Ενέργεια-εκπαίδευση γ) Αποκριά – Ειδικά γεγονότα (λαογραφία) δ) Τουρισμός
6. Συνεργασία για την αισθητική αποκατάσταση των ορυχείων της περιοχής που δεν είναι σε λειτουργία.

Προτεινόμενοι τομείς δράσεων:

Α. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Πραγματοποίηση συνεδρίων με επίκαιρη θεματική.

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εικαστική επιμέλεια ενημερωτικών εντύπων, αφισών, παραγωγή ντοκιμαντέρ, σχεδιασμός αναμνηστικών αντικειμένων.
Έκδοση ενός τουριστικού οδηγού του Δήμου Κοζάνης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ

Λειτουργία μόνιμης έκθεσης έργων σπουδαστών της σχολής στο νέο κτίριο της ΚΔΒΚ, αλλά και σε άλλα κτίρια του Δήμου Κοζάνης με ενεργοποίηση του θεσμού της Δανειστικής Πινακοθήκης του ΤΕΕΤ. Ο Δήμος αναλαμβάνει το οργανωτικό κόστος (έκδοση εντύπων, φύλαξη, προβολή, διοργάνωση εγκαινίων, φιλοξενία εκπροσώπων των συμμετεχόντων). Οι δαπάνες θα καλύπτονται, εφόσον προβλέπεται αυτό από τη νομοθεσία και εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

α. Πρόγραμμα διαλέξεων/εισηγήσεων σε σχολεία της Κοζάνης και στο Εικαστικό Εργαστήρι του Δήμου.
β. Ανάθεση εργασιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής με θέμα την τέχνη (παραδοσιακή ή σύγχρονη) στον Δήμο Κοζάνης και αξιοποίηση του υλικού εκδοτικά.
γ. Λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.
δ. Υλοποίηση εικαστικών/εκπαιδευτικών δράσεων για το περιβάλλον με χρήση νέων τεχνολογιών.
ε. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

α. Δημιουργία μιας εικονογραφημένης έκδοσης με λαογραφικό περιεχόμενο (ήθη-έθιμα, θρύλοι, παραμύθια, τραγούδια) που θα συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (cd με σκίτσα, τοπική παραδοσιακή μουσική)
β. Εικαστική απόδοση παραστάσεων του ΔΗΠΕΘΕ και εμπλοκή των σπουδαστών στο Φεστιβάλ Αφήγησης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ

Συνεργασία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με τα εργαστήρια του ΤΕΕΤ που σχετίζονται άμεσα με το θέατρο (πχ Σκηνογραφίας, performance κ.α.) με σκοπό, είτε κύκλο σεμιναρίων-διαλέξεις που θ’ απευθύνονται στους φοιτητές του θεατρικού εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ μα και στα μέλη των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων της περιοχής και τα οποία να έχουν ως αποτέλεσμα το ανέβασμα μιας ολοκληρωμένης παράστασης.

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

α. Δημιουργία σύγχρονων γλυπτών, τοιχογραφιών, αλλά και άλλων σύγχρονων μορφών έκφρασης (βιντεοπροβολές σε τοίχους,) από σπουδαστές σε σημεία της πόλης.
β. Οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, όπως έργων τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία να μεταφέρουν ένα περιβαλλοντικό μήνυμα, και τοποθέτησή τους σε χώρους πρασίνου (σε συνεργασία με την αντιδημαρχία περιβάλλοντος)
γ. Φεστιβάλ Πειραματικών Μορφών Εικαστικών Τεχνών.
δ. Φωτογραφική καταγραφή σημείων της Κοζάνη και δημιουργία εικαστικών έργων.
ε. Συνεργασία με το φωτογραφικό εργαστήρι του Δήμου Κοζάνης «Φωτοδίοδος» προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκθέσεις με διάφορες θεματικές ή ακόμη και φωτογράφιση στους χώρους του Πανεπιστημίου.

© 2020 eetf.uowm.gr