Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2017 / Visual March to Prespes 2017

Νοητά και Πραγματικά Μνημεία

φύση/όρια/υλικά ΙΙΙ, 2 έως 9 Ιουλίου 2017

(υλοποίηση εργαστηρίων 6 έως 9 Ιουλίου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Πορεία 2017 φύση όρια

Visual March to Prespes 2017

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr