Οικονομική ενίσχυση καλλιτεχνών (απόφοιτων) 25-35 ετών

Σας ενημερώσουμε για την έναρξη των δράσεων της ARTWORKS, ενός νέου οργανισμού που έχει ως στόχο την οικονομική ενίσχυση καλλιτεχνών 25-35 ετών. Η ARTWORKS είναι Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία και υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στον ιστότοπο της ARTWORKS από 5/1/2018 έως
26/1/2018, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να
υποβάλει αίτηση είτε στον τομέα των Εικαστικών τεχνών είτε στον τομέα
της Κινούμενης εικόνας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
τις προπτυχιακές τους σπουδές και δεν θα πρέπει να έχουν φοιτητική
ιδιότητα κατά τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται διδακτορικοί φοιτητές).
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

https://www.art-works.gr/

https://www.facebook.com/Artworks.Fellowship.Program/

© 2020 eetf.uowm.gr