Ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων

Η ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων γίνετε μέσω της Μονάδος Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=3&c=2&i=4

© 2020 eetf.uowm.gr