ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕΤ

 Καλούνται οι τελειόφοιτοι του τμήματος  που εκθέτουν τη Πτυχιακή τους εργασία την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023 να στείλουν ηλεκτρονικά  στο email teetuowm@gmail.com  από Παρασκευή 30/06/2023 έως και Τρίτη 04/03  στις 12 μ.μ.  το πιο κάτω  υλικό  χρησιμοποιώντας την εφαρμογή:  https://www.wetransfer.com/  η εναλλακτικά διαμοιράζοντας το μέσω κάποιου στο drive και συμπεριλαμβάνοντας  το ακριβές  υλικό όπως περιγράφεται.

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕΤ

Θα δημιουργήσετε ένα φάκελο για κάθε ζητούμενο/πεδίο (1,2,3,4,5,6,7,8).

1)   Κείμενο για τη Πτυχιακή σας, σε αρχείο word doc, περίπου 150 λέξεις με την ονομασία “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc” .

2) Το ολοκληρωμένο κείμενο τεκμηρίωσης της Πτυχιακής σας σε μορφή word με ονομασία “ΠΤΥΧΙΑΚΗ.doc”.

3) Έξι (6) φωτογραφίες από τα έργα της Πτυχιακή σας εργασίας και τρεις (6) φωτογραφίες στο χώρο της έκθεσης τους (για όσους /ες εκθέσουν σε χώρο η διαθέτουν ανάλογο υλικό), σε υψηλή ανάλυση > 220dpi (μέγιστη διάσταση 1600px ). Οι φωτογραφίες να είναι σε αρχεία αποθήκευσης κατά προτίμηση jpeg η tiff. Οι τίτλοι των φωτογραφιών των έργων σας να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο σας, τις διαστάσεις του έργου σας, τα υλικά κατασκευής του έργου σας η το μέσο και την ημερομηνία  κατασκευής του π.χ. Ονοματεπώνυμο _75X100cm_μελάνι σε χαρτί _ 04/02/2001. jpeg

4) Στις περιπτώσεις που το έργο της Πτυχιακής σας περιλαμβάνει έργα σε ψηφιακή μορφή– εκτός από  τη παράδοση του ζητούμενου  3- το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Στη περίπτωση αυτή το παραδοτέο θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο σας, το έτος αποφοίτησης σας, το είδος, το τίτλο και το μέσο και να έχει το κατάλληλο φυσικά format προβολής  π.χ.  Ονοματεπώνυμο _2023_οπτικοακουστική αφήγηση _ βίντεοmp4

5) Βίντεο διάρκειας έως 2 λεπτά από τα έργα της πτυχιακής σας εργασίας στο χώρο έκθεσης (format MP4) .

6) Οτιδήποτε άλλο υλικό ( βίντεο,μακέτες χώρου, ανιμάτιον κ.λπ.) με το οποίο θεωρείται ότι τεκμηριώνεται πιο ολοκληρωμένα η πτυχιακές σας εργασία.

7) Μια ψηφιακή εικόνα διαστάσεων A4 ( >220 dpi ) σε μορφή jpeg που να περιέχει τη βασική πληροφορία της πτυχιακής σας ( φωτογραφίες + κείμενο + ονοματεπώνυμο + τίτλο) Το σχεδιασμό του Α4  μπορείτε να τη διαμορφωσετε όπως νομίζετε σε σχέση με το περιεχόμενο της πληροφορίας που θα παρουσιάσετε

Το Α4 θα χρησιμοποιηθεί σε παρουσιάσεις ανάλογες με τη: https://eetf.uowm.gr/diplomatikes-iounios-2018/

8) Την αφίσα  της διπλωματικής σας  (αν υπάρχει)

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr